14/12/2020 Nabycie akcji spółki Vienna Development S.A. przez dotychczasowego akcjonariusza

Zarząd Vienna Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Rynek 7 we Wrocławiu, doszło do podpisania aktu notarialnego na podstawie którego dotychczasowy akcjonariusz Krzysztof Nikodem, nabył od akcjonariusza Małgorzaty Nikodem 361 111 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oraz 657 040 akcji serii C1 spółki Vienna Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Wobec zgłoszenia przez ww. akcjonariusza nabycia akcji Spółki oraz zawiadomienia pozostałych akcjonariuszy o planowanym wpisie w księdze akcyjnej, Zarząd Spółki w dniu 10 grudnia 2020 roku dokonał wpisu w księdze akcyjnej.

Z poważaniem

Zarząd Vienna Development S.A.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartRaporty bieżące i ogłoszenia14/12/2020 Nabycie akcji spółki Vienna Development S.A. przez dotychczasowego akcjonariusza Góra strony

Warto przeczytać