29/10/2018 Wypowiedzenie umowy o badanie sprawozdań finansowych

Zarząd Vienna Development S.A (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 października 2018 r. podjął decyzję o wypowiedzeniu w trybie art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości umowy o badanie sprawozdań finansowych zawartej w dniu 10 kwietnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a BONA FIDE Luiza Berg Audyt Doradztwo, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 123A lok 2, 52-013 Wrocław, wpisaną na listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 3819 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 10898 (dalej: Umowa).

Przyczyną rozwiązania Umowy jest brak możliwości dotrzymania przez podmiot uprawniony terminu realizacji badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartRaporty bieżące i ogłoszenia29/10/2018 Wypowiedzenie umowy o badanie sprawozdań finansowych Góra strony

Warto przeczytać