16/07/2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Zarząd Vienna Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 9 lipca 2018r. otrzymał rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Magdalenę Mazurkiewicz. Jako przyczyny rezygnacji zostały podane powody osobiste.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Magdalenie Mazurkiewicz za jej zaangażowanie i wkład, który wniosła w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Vienna Development S.A.

Jednocześnie zarząd Vienna Development S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2018r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Vienna Development Spółka Akcyjna powołało do składu Rady Nadzorczej spółki Panią Igę Błażejewską.

Pani Iga Błażejewska studiowała na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, kierunek Budownictwo, a od 2012 związana jest ze spółkami z Grupy, gdzie uczestniczyła w 5 ukończonych inwestycjach Grupy oraz inwestycjach Grupy w trakcie budowy i projektowania. Od 2010 do 2012 pracowała jako inżynier budowy poza Grupą.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartRaporty bieżące i ogłoszenia16/07/2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta Góra strony

Warto przeczytać