Umowy i formy płatności

Umowy

Umowa rezerwacji jest zawierana przez nabywcę i dewelopera przed podpisaniem umowy deweloperskiej i późniejszej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Daje nabywcy pewność, że wybrany przez niego lokal nie zostanie sprzedany komuś innemu, a deweloper otrzymuje formalną obietnicę, że w najbliższym czasie zostanie z nim podpisana umowa deweloperska na wybrane mieszkanie.

Podpisanie umowy rezerwacyjnej nie jest obowiązkowe, jeśli Klient zdecydowany na zakup wybranego lokalu i chce przystąpić od razu do zawarcia umowy deweloperskiej.

shutterstock 95861449

Umowa deweloperska jest umową, na podstawie której deweloper zobowiązuje się po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę.

Umowę deweloperską regulują przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Podstawową instytucją wprowadzoną przez ustawę mającą chronić pieniądze nabywcy jest obowiązkowy rachunek powierniczy, który deweloper musi założyć dla danej inwestycji, a pieniądze na nim zgromadzone są wypłacane przez bank na określonych warunkach, które nie wynikają z umowy między bankiem a deweloperem, a z przepisów ustawy.

Ustawa wprowadza dla umowy wymóg formy aktu notarialnego oraz obowiązek wpisu roszczeń z niej wynikających do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Deweloper zobowiązany jest też do pokrycia polowy kosztów notariusza i opłat sądowych z tym związanych. Obowiązkiem dewelopera wynikającym z ustawy jest również przygotowanie prospektu informacyjnego przed rozpoczęciem sprzedaży i doręczenie go nieodpłatnie wraz z załącznikami na trwałym nośniku informacji (np. papier) osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Formy płatności

Fundusze na spłatę nieruchomości pozyskiwane są najczęściej z trzech źródeł:

  • środków własnych
  • kredytu bankowego
  • z planowanej sprzedaży innej nieruchomości

Zapłaty za nieruchomość można dokonywać w różnych systemach platności:

  • zapłata w transzach - to najczęściej stosowana forma płatności w przypadku inwestycji, które są dopiero realizowane. Wpłaty zazwyczaj pokrywają się z harmonogramem prac na budowie
  • 10/90 - wiąże się z zapłatą 10% ceny przy podpisaniu umowy deweloperskiej, pozostała część, czyli 90% wartości lokalu, wpłacana jest przy ostatnim etapie budowy
  • jednorazowa zapłata - najczęściej wymagana w przypadku zakupu lokalu gotowego do odbioru
  • odroczona wpłata - głównie dla osób, które po zawarciu umowy deweloperskiej spodziewają się wpływu gotówki, np. ze sprzedaży posiadanej nieruchomości lub poprawy swojej zdolności kredytowej np. w wyniku awansu, zmiany pracy. Więcej szczegółów o naszym autorskim programie Zamieszkaj Dziś Zapłać Poźniej znajdziesz tutaj

Dostępność różnych form płatności jest uzależniona od stopnia zawansowania danej inwestycji i aktualnych promocji.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 3
Jesteś tutaj: StartUmowy i formy płatności Góra strony

Warto przeczytać