19/11/2020 Objęcie akcji spółki Vienna Development S.A. przez dotychczasowych wspólników jedynego akcjonariusza

Zarząd Vienna Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Rynek 7 we Wrocławiu, odbyło się zebranie wspólników spółki Vienna Spółka Akcyjna Development Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu będącej jedynym akcjonariuszem Spółki. Wspólnicy spółki Vienna Spółka Akcyjna Development Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, podjęli uchwałę nr 1 o rozwiązaniu spółki komandytowej (bez przeprowadzania likwidacji). Wynikiem podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki Vienna Spółka Akcyjna Development Spółka Komandytowa było podjęcie uchwały nr 2 o zwrotach wkładów i podziale majątku spółki (w naturze) pomiędzy dotychczasowych wspólników. Wspólnicy jednogłośnie postanowili dokonać zwrotu wkładów i podziału majątku spółki w ten sposób, że posiadane przez spółkę akcje Spółki Vienna Development Spółka Akcyjna podzielić pomiędzy komandytariuszy spółki w ten sposób, że każdemu z nich przypadać będą akcje określonej serii tj.:

Piotr Gizo objął:

650 000 akcji imiennych zwykłych serii A

350 000 akcji imiennych zwykłych serii A1

2 250 000 akcji imiennych zwykłych serii A2

3 250 000 akcji imiennych zwykłych serii A3

Krzysztof Nikodem objął:

650 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B

350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1

1 888 889 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B3

2 022 222 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B4

Małgorzata Nikodem objęła:

361 111 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C

2 238 889 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1.

Wobec zgłoszenia przez ww. akcjonariuszy nabycia akcji Spółki, Zarząd Spółki w dniu 19.11.2010 roku dokonał wpisu w księdze akcyjnej, a akcjonariusze złożyli oświadczenie o braku sprzeciwu w przedmiocie wpisu do księgi akcyjnej.

W wyniku powyższych zmiany doszło do zakończenia pośredniego posiadania akcji Spółki Vienna Development S.A. przez ww. akcjonariuszy. Wskazani akcjonariusze posiadają obecnie bezpośrednio wszystkie akcje Spółki.

Z poważaniem

Zarząd Vienna Development S.A.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartRaporty bieżące i ogłoszenia19/11/2020 Objęcie akcji spółki Vienna Development S.A. przez dotychczasowych wspólników jedynego akcjonariusza Góra strony

Warto przeczytać