26/04/2019 Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta

Zarząd Vienna Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2019 r. roku została podjęta Uchwała Zarządu w sprawie wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 (dalej: Obligacje) na żądnie Emitenta.
Wcześniejszy wykup Obligacji serii A, A1, A2, A3 zostanie przeprowadzony na podstawie:
•    pkt 2.8.2 załącznika nr 1 do uchwały nr 2/11/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A;
•    pkt 2.8.2 załącznika nr 1 do uchwały nr 3/11/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A1;
•    pkt 2.8.2 załącznika nr 1 do uchwały nr 6/12/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A2;
•    pkt 2.8.2 załącznika nr 1 do uchwały nr 1/03/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii A3.

Obligatariusze serii A, A1, A2, A3 (dalej: Obligatariusze) mogą złożyć wniosek o przedterminowy wykup Obligacji do dnia 31 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Rynek 60, 50-116 Wrocław. W przypadku złożenia wniosku o wcześniejszy wykup Obligacji wyłącznie pocztą o jego skuteczności będzie decydować data wpłynięcia wniosku do siedziby Spółki.

Wniosek o wcześniejszy wykup Obligacji powinien zawierać: imię i nazwisko Obligatariusza, PESEL Obligatariusza, liczbę oraz oznaczenie serii obligacji zgłaszanych do wcześniejszego wykupu, oświadczenie o pozostawaniu posiadaczem obligacji wskazanych we wniosku o wcześniejszy wykup i zobowiązanie się do niedokonywania transakcji sprzedaży tych obligacji do dnia wcześniejszego wykupu.

Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 10 czerwca 2019 r. poprzez wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji, równej iloczynowi ilości wykupowanych Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) powiększonej o naliczone odsetki.

Termin ustalenia praw do obligacji przypada na dzień 31 maja 2019 r. Płatności z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) ujawnionego w ewidencji Obligacji. Świadczenie, o którym mowa powyżej, zostanie spełnione poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki bankowe Obligatariuszy dokonany przez podmiot prowadzący ewidencję Obligacji lub przez Emitenta.

Uchwała Zarządu w sprawie wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądnie Emitenta z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz wzór wniosku o wcześniejszy wykup obligacji stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Załączniki:
1. Uchwała nr 1/04/2019 Zarządu spółki Vienna Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta
2. Wzór wniosku o przedterminowy wykup obligacji.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartRaporty bieżące i ogłoszenia26/04/2019 Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta Góra strony

Warto przeczytać