Drukuj tą stronę

06/06/2019 Informacja o częściowym wykupie obligacji serii A, A1, A2, A3

Zarząd Vienna Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 r. roku zostały podjęte Uchwały Zarządu w sprawie dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii A (uchwała nr 1/06/2019), A1 (uchwała nr 2/06/2019), A2 (uchwała nr 3/06/2019), A3 (uchwała nr 4/06/2019) na wniosek Obligatariusza, z których wynika, że:

1. Na podstawie § 2 Uchwały nr 1/04/2019 Zarządu Spółki Vienna Development S.A. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na wniosek Obligatariusza oraz prawidłowo złożonych przez Obligatariuszy wniosków o przedterminowy wykup obligacji serii A wykupowi będzie podlegać 351 sztuk obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 351.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Na podstawie § 2 Uchwały nr 1/04/2019 Zarządu Spółki Vienna Development S.A. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na wniosek Obligatariusza oraz prawidłowo złożonych przez Obligatariuszy wniosków o przedterminowy wykup obligacji serii A1 wykupowi będzie podlegać 450 sztuk obligacji serii A1, o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Na podstawie § 2 Uchwały nr 1/04/2019 Zarządu Spółki Vienna Development S.A. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na wniosek Obligatariusza oraz prawidłowo złożonych przez Obligatariuszy wniosków o przedterminowy wykup obligacji serii A2 wykupowi będzie podlegać 278 sztuk obligacji serii A2, o łącznej wartości nominalnej 278.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
4. Na podstawie § 2 Uchwały nr 1/04/2019 Zarządu Spółki Vienna Development S.A. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na wniosek Obligatariusza oraz prawidłowo złożonych przez Obligatariuszy wniosków o przedterminowy wykup obligacji serii A3 wykupowi będzie podlegać 508 sztuk obligacji serii A3, o łącznej wartości nominalnej 508.000,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy złotych).