Drukuj tą stronę

Przedsprzedaż inwestycji Rakowiecka 47 - promocja!

Zapytaj o indywidualną ofertę przedsprzedaży mieszkań w inwestycji Rakowiecka 47.

Twój adres email:*
Wybierz nr mieszkania, którym jesteś zainteresowany:
Dodatkowa wiadomość:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH*
PRAWO WGLĄDU, ZMIANY, USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH*
ZGODA NA PROWADZENIE KORESPONDENCJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW DO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ*
ZGODA NA POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH*

Informujemy, że Administratorem Danych osobowych jest spółka: Vienna S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia  - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508401.